Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met de zorgontvanger de gratis Mantelzorgpas aanvragen. Een persoonlijke blijk van waardering voor u als mantelzorger.

320x200-oma

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en verdient dit beetje extra waardering. Het verlenen van gebruikelijk zorg, zoals de opvoeding van een kind, valt niet onder mantelzorg.

 

foto-320x250-omameisjew

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de Mantelzorgpas Deventer als:

  1. U mantelzorger bent zoals hierboven staat beschreven.
  2. Degene voor wie u zorgt in Deventer woont.
  3. De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week.
  4. De zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van uw contactgegevens.

Houdt u er rekening mee dat u, na uw aanvraag en de goedkeuring, normaliter binnen één maand de Mantelzorgpas Deventer bij u thuis ontvangt. Na aanvraag bent u automatisch ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg Deventer.

Aanvragen Mantelzorgpas

 

carinova

Steunpunt Mantelzorg Deventer

Heeft u nog vragen of wilt u met een medewerker spreken? Geen probleem, voor vragen over de Mantelzorg Deventer bel u met onze helpdesk via 0570 518 192. Heeft u een andere vraag, neem dan contact op met telefoonnummer: 0570 518 185.


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Deventer? Het Steunpunt Mantelzorg Deventer kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.
      GROUPCARD
 Naar boven