Deventer Doet Pas

Update 1 september

Tegoed 2020 staat nu al op uw Mantelzorgpas

De nieuwe mantelzorgwaardering van 2020, die de gemeente jaarlijks uitgeeft als compliment voor de onvoorwaardelijke zorg die u levert, staat nu op uw pas. Zoals elk jaar bedraagt de waardering €50,- en is deze te besteden bij alle aangesloten ondernemers. Veel ondernemers geven uit eigen waardering en bewondering voor wat u doet extra voordeel bij uw aankoop. Dit voordeel kan een presentje zijn of juist een kortingspercentage. 

Wij zijn u dankbaar voor de zorg en ondersteuning die u geeft aan iemand in uw omgeving. Zeker in deze lastige en onzekere tijd is uw inzet van onschatbare waarde. Wij hopen u met de nieuwe waardering en straks met de Deventer Doet Pas een extra steuntje in de rug te geven.

Voor de zomer informeerden wij u al over de nieuwe vorm van waardering voor uw inzet als mantelzorger: de Deventer Doet Pas. Deze pas vervangt de huidige Mantelzorgpas Deventer. U zal deze pas aantreffen in de brief die eind september bij u op de mat valt.

Wat is op dit moment belangrijk voor u om te weten?

Uw huidige Mantelzorgpas Deventer is te gebruiken tot 1 oktober
Per 1 oktober wordt het tegoed dat op uw huidige Mantelzorgpas staat overgezet naar de nieuwe Deventer Doet Pas. Het tegoed behoudt de oorspronkelijke geldigheid en zal dus als volgt geldig blijven. 

  • Tegoed van 2015, 2016, 2017 en 2018 geldig is tot 1 januari 2021
  • Tegoed van 2019 geldig is tot 1 januari 2022
  • Tegoed van 2020 geldig is tot 1 januari 2023
Vanaf 6 oktober is de nieuwe Deventer Doet Pas te gebruiken
Deze pas werkt bijna hetzelfde als uw oude pas. Naast dat Steunpunt mantelzorg Carinova en GROUPCARD verbonden blijven aan dit mooie initiatief. Zijn nu ook Vrijwilligerscentrale Deventer en MKB Deventer aangesloten als samenwerkingspartner van de Deventer Doet Pas. Door de samenwerking met deze 2 partners zal er een nog ruimer aanbod komen waar u de pas kan besteden. Dit nieuwe aanbod zal in de loop van het jaar vorm krijgen.

Wij zijn u dankbaar voor de zorg en ondersteuning die u geeft aan iemand in uw omgeving.

Geen mantelzorger meer?

Als u geen mantelzorger meer bent in 2020 dan kunt u dit doorgeven aan GROUPCARD.

Via 088 5387070 of service@deventerdoetpas.nl