Aanvraag Mantelzorgpas Deventer

Persoonsgegevens mantelzorger


Hoe heeft u van de Mantelzorgpas gehoord?


Hierbij verklaar ik dat bovengenoemde mantelzorger acht uur per week gedurende een periode van tenminste drie maanden zorg verleent aan zorgvrager. Hierbij geeft bovengenoemde mantelzorger toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd. De mantelzorger geeft eveneens toestemming om zijn gegevens door te geven aan het Steunpunt Mantelzorg Carinova.

Ondertekening

Bent u een robot?
* verplicht


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Deventer? Het Steunpunt Mantelzorg Deventer kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.
      GROUPCARD
 Naar boven