Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met de zorgontvanger de gratis Mantelzorgpas aanvragen. Een persoonlijke blijk van waardering voor u als mantelzorger.

320x200-oma

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. De zorg voor naaste(n) is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw chronisch zieke partner of uw kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan bent u mantelzorger en verdient dit beetje extra waardering. Het verlenen van gebruikelijk zorg, zoals de opvoeding van een kind, valt niet onder mantelzorg. Per zorgvrager komen maximaal twee mantelzorgers in aanmerking voor de waardering vanuit de gemeente.

 

foto-320x250-omameisjew

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de Mantelzorgpas Deventer als:

  1. U mantelzorger bent zoals hierboven staat beschreven.
  2. Degene voor wie u zorgt in Deventer woont.
  3. De zorg in ieder geval een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld ten minste acht uur per week.
  4. De zorgontvanger, en u als mantelzorger, toestemming geeft voor de registratie van uw contactgegevens.

Houdt u er rekening mee dat u, na uw aanvraag en de goedkeuring, normaliter binnen één maand de Mantelzorgpas Deventer bij u thuis ontvangt. Na aanvraag bent u automatisch ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg Deventer.

Aanvragen Mantelzorgpas

 

carinova

Steunpunt Mantelzorg Deventer

Heeft u nog vragen of wilt u met een medewerker spreken? Geen probleem, voor vragen over de Mantelzorg Deventer bel u met onze helpdesk via 088 538 70 70 of stuur een mailtje naar service@mantelzorgindeventer.nl. Heeft u een andere vraag, neem dan contact op met telefoonnummer: 0570 518 185.


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Deventer? Het Steunpunt Mantelzorg Deventer kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.
      GROUPCARD
 Naar boven