Ook in 2016 kunnen mantelzorgers met de Mantelzorgpas terecht bij lokale ondernemers en winkeliers. De pas is een blijk van waardering en een steuntje in de rug. Hiermee wil de gemeente Deventer het leven van de mantelzorger makkelijker en leuker maken.

Tegoed
In april wordt het tegoed voor 2016 op de pas gestort. Hiervoor hoeven geregistreerde Deventer mantelzorgers die in het bezit zijn van de pas niets te doen. Het is niet meer mogelijk om het tegoed van 2015 aan te vragen. Het gestorte tegoed blijft geldig totdat de gemeente besluit tot opheffing van de pas. Mocht dit moment zich gaan voordoen, dan ontvangt u tijdig bericht.

Aanbod vergroten
Met de pas kunnen mantelzorgers het tegoed op de kaart inwisselen voor bijvoorbeeld voor een bezoek aan de schoonheidsspecialist of de kapper, een avond uit of sporten in een  sportcentrum. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat mantelzorgers op veel meer plekken hun tegoed kunnen inzetten, bij voorkeur ook in hun eigen wijk. Zo kunnen mantelzorgers de Mantelzorgpas nu ook gebruiken voor muzieklessen, coaching, yoga en nog veel meer.  Zie onder het kopje Partners waar het tegoed ingewisseld kan worden.

Aanvragen
Deze waarderingspas is voor mantelzorgers die langer dan drie maanden meer dan acht uur in de week voor een ander zorgen. Hierbij moet degene waarvoor gezorgd wordt inwoner van de gemeente Deventer zijn. Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor de pas kunnen deze online aanvragen of telefonisch via Steunpunt Mantelzorg, tel: 0570 518192 (van 09.00 tot 17.00 uur).


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Deventer? Het Steunpunt Mantelzorg Deventer kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.
      GROUPCARD
 Naar boven