Zaterdag 12 december ontvingen de eerste Deventer mantelzorgers per post de Mantelzorgpas Deventer. Via dit bericht willen wij graag de vragen beantwoorden die ons sindsdien ter oren zijn gekomen.

  • De gemeente Deventer zet zowel in 2015 als 2016 € 50,- op uw pas.
  • Het gestorte tegoed blijft geldig totdat de gemeente besluit tot opheffing van de pas. Mocht dit moment zich gaan voordoen, dan ontvangt u tijdig bericht.
  • Het tegoed op de waarderingspas is door u vrij te besteden bij de aangesloten, lokale ondernemers.
  • Het voordeel dat u met de Mantelzorgpas bij lokale ondernemers krijgt, is ook een gebaar vanuit deze ondernemers om mantelzorger te waarderen.
  • Op dit moment kunt u met uw Mantelzorgpas terecht bij een groot aantal partners in Deventer.
  • Achter de schermen werken wij hard aan het aansluiten van andere partners, waarbij goed gekeken wordt naar diversiteit in het aanbod.


Wat kunt u als mantelzorger verwachten?

Is het voor u onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn bij het leveren van mantelzorg? Of wilt u meer informatie over mantelzorg in de gemeente Deventer? Het Steunpunt Mantelzorg Deventer kan u verder helpen door het verstrekken van de gewenste informatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie.
      GROUPCARD
 Naar boven